Үнээр жагсаах
Шошго
  Нэр / төрөл Тоо ширхэг Үнэ  Харгалзах оноо

Helen Harper Baby 

New Born 1 /2-5 кг/ 24ш 11900₮ 3 оноо
Mini 2 /3-6кг/ 16 / 78ш 7500 / 32900 ₮ 3 / 17 оноо
Midi 3 /4-9кг/ 14 / 52 / 70ш 7500 / 25900 / 32900 ₮ 3 / 12 / 17 оноо
Maxi 4 /9-18кг/ 12 / 44 / 62ш 7500 / 24900 / 32900 ₮ 3 / 12 / 17 оноо
Junior 5 /15-25кг/ 10 / 40 /54ш 7500 / 27500 / 33900 ₮ 3 / 12 / 17 оноо
Дараах