Төлбөр төлөх заавар

Хэрэглэгч худалдан авсан барааныхаа төлбөрийг дараах 3 төрлөөр хийх боломжтой.

1. БЭЛНЭЭР буюу бараа хүлээн авахдаа хүргэлтийн ажилтанд төлөх
2. ДАНСААР буюу аль нэг банкны дансанд төлбөр шилжүүлэх
3. КАРТААР буюу сайттай холбогдсон банкны картаар төлөх.
4. MOST MONEY -н хэрэглэгч бол Most Money -н төлбөрийн цонхоор төлбөр төлөх боломжтой.

© All rights reserved MMarket