Нууцлалын Бодлого

1. Сайт нь гишүүний мэдээллийг зөвхөн сайтын үйлчилгээ үзүүлэх, худалдан авсан барааг хүргэх, хөнгөлөлт урамшууллын мэдээлэл цаг алдалгүй хүргэх зорилгоор ашиглана.

2. Гишүүний ID ба нууц үгний нууцлалыг гишүүн өөрөө бүрэн хариуцах бөгөөд өөрийн ID ба нууц үгийг ямар ч тохиолдолд бусдад дамжуулах ба ил болгож үл болно.

3. Сайтаас үл хамааран гишүүн өөрийн үйлдэл ба эс үйлдлээрээ гишүүнийхээ ID ба нууц үгийг бусдад мэдэгдсэнээс үүссэн хохирол ба хариуцлагыг гишүүн өөрөө бүрэн хариуцна.

4. Гишүүн өөрийн ID ба нууц үгийг бусдад алдах, түүний ID ба нууц үгийг гуравдагч этгээд ашиглаж байгааг мэдсэн тохиолдолд компанид дариу мэдэгдэх ёстой бөгөөд компани хэрэглэгчийн мэдээллийг хамгаалахын тулд хурдан шуурхай арга хэмжээ авч ажиллана.

5. Худалдагч нь худалдан авагчийн мэдээлэл, сайтын мэдээлэл, технологийн шийдэл, ноухау зэргийг 3 дагч этгээдэд дамжуулах, мэдээлэхийг хориглоно.

© All rights reserved MMarket