Эрэгтэй цамц улаан хүрэн

Эрэгтэй цамц улаан хүрэн

Размер