5 үет толгойн гоёл, ээмэгний хос [Захиалгын загвар]

5 үет толгойн гоёл, ээмэгний хос [Захиалгын загвар]