Дэвсгэр болдог аяны сав.

Дэвсгэр болдог аяны сав.