Нярай хөвгүүдийн оймс

Нярай хөвгүүдийн оймс

Өнгө

Хэмжээ