"Шим" хөхөнд сүү оруулах цай

"Шим" хөхөнд сүү оруулах цай