• Тоорцгон загварын толгойн гоёл, ээмэгний хос [Захиалгын загвар]

Тоорцгон загварын толгойн гоёл, ээмэгний хос [Захиалгын загвар]

Захиалгаар 1-3 хоногт хийнэ. 7 үет толгойн гоёл, ээмэг нь загварлаг хийцтэй бөгөөд з төрлийн сувд ашиглаж уусгалттай хийсэнээрээ онцлог.

ҮЛДЭГДЭЛ ДУУССАН