• 5 үет толгойн гоёл, ээмэгний хос [Захиалгын загвар]

5 үет толгойн гоёл, ээмэгний хос [Захиалгын загвар]

1-3 хоногт захиалгаар хийнэ. Толгойн гоёл нь загварлаг хийцтэй бөгөөд з төрлийн сувд ашиглаж уусгалттай хийсэнээрээ онцлог.

ҮЛДЭГДЭЛ ДУУССАН