• Орос цэргийн хоол

Орос цэргийн хоол

Аялал, ан гөрөөнд авч явахад тохиромжтой, ОХУ-н армийн хэрэгцээнд хэргэлдэг хүн нэг бүрийн савалгаатай хүнс. Нийт жин 2.1кг

ҮЛДЭГДЭЛ ДУУССАН