• ТЭМЭЭНИЙ ЧӨМӨГНИЙ ТОС - ГИЛГЭРЭМ
  • ТЭМЭЭНИЙ ЧӨМӨГНИЙ ТОС - ГИЛГЭРЭМ

ТЭМЭЭНИЙ ЧӨМӨГНИЙ ТОС - ГИЛГЭРЭМ

Арьсны хэт хуурайшилт, экзем, псиораз, диатез зэрэг арьсны өвчлөл, хэвтрийн цооролт, жирэмсний язралт, арьсны нуралт, шилжилтийн насны батгат үрэвсэл зэрэг асуудлын үед арьсыг төлжүүлэн сувилах, дархлааг дэмжих зорилгоор хэрэглэнэ.

ҮЛДЭГДЭЛ ДУУССАН