• Дэртэй  хийлдэг аяны хос дэвсгэр

Дэртэй хийлдэг аяны хос дэвсгэр

Дэртэй хийлдэг аяны хос дэвсгэр Өөрөө хийлэгддэг учир хйилээд буцаад эвхээд аваад явхад илүү хялбар бас амархан.

ҮЛДЭГДЭЛ ДУУССАН