Байгууллагын мэдээллийн систем

Байгууллагын мэдээллийн систем гэж юу вэ?

| | | | | |
Шэйр хийж түгээх

Байгууллагын мэдээллийн систем гэж юу вэ?: “Байгууллагын мэдээллийн систем” гэдэг нь байгууллагын бүхий л мэдээллийг хадгалах, зохион байгуулах, удирдах, болон анализ хийхэд зориулагдсан цахим систем юм.

Байгууллагын мэдээллийн систем гэж юу вэ?

“Байгууллагын мэдээллийн систем” гэдэг нь байгууллагын бүхий л мэдээллийг хадгалах, зохион байгуулах, удирдах, болон анализ хийхэд зориулагдсан цахим систем юм. Энэ систем нь дата, мэдээлэл, процессуудыг автоматжуулдаг бөгөөд тухайн байгууллагын мэдээллийг эмх цэгцтэй, ойлгомжтой, ашиглахад хялбар болгодог.

Байгууллагын мэдээллийн систем

Жишээлбэл, ERP (Enterprise Resource Planning) систем нь санхүү, хүний нөөц, үйлдвэрлэл, худалдаа борлуулалт гэх мэт олон төрлийн бизнесийн процессыг нэгтгэж өгдөг.

Байгууллагын мэдээллийн систем

Харин CRM (Customer Relationship Management) систем нь харилцагчийн харилцааг зохион байгуулах, удирдахад тусалдаг. Эдгээр системүүд нь байгууллагын мэдээллийн хамгаалалт, өгөгдлийн баталгаажуулалт, болон хэрэглэгчийн анхаар, хандалтыг авах зэрэг байгууллагад эерэг үр дүн авчирдаг.

ERP SYSTEM 🚀

Дижитал бүртгэлийн систем – Компанидаа цахим технологи нэвтрүүлэх үү?

  • Санхүү
  • Хүний нөөц
  • Маркетинг
  • Тайлан

ERP (Enterprise Resource Planning) систем

ERP (Enterprise Resource Planning) систем нь байгууллагын өөр өөр хэсгүүдийн үйл ажиллагааг нэгтгэн холбох, мэдээллийг централизацлах, болон процессуудыг автоматжуулах замаар байгууллагын мэдээллийг цэгцэлдэг. Үүнд:

Байгууллагын мэдээллийн систем

Өгөгдлийн интеграци: ERP систем нь байгууллагын мэдээллийг тасаг, нэгж тус бүрээр нь ангилан хуваарилж, мэдээллийн сан дээр нэгтгэн хадгалдаг. Энэ нь мэдээллийн давхцал, алдаа үүсэхээс сэргийлдэг.

Байгууллагын мэдээллийн систем

Автоматжуулалт: ERP систем нь тоо томшгүй олон гар ажиллагааг багасгаж, ажлын процессуудыг автоматжуулдаг тул таны ажлын цагийг хэмнэж, стрессээс салгана. Жишээлбэл, нийлүүлэлтийн гүйлгээ, борлуулалт, худалдан авалт гэх мэт.

Байгууллагын мэдээллийн систем

Шийдвэр гаргах дэмжлэг: ERP систем нь бизнесийн үйл ажиллагаанаас үүссэн томьёологдсон тайлан, дүн шинжилгээ, статистик мэдээллээр хангадаг бөгөөд удирдлагад түргэн шуурхай, зөв шийдвэр гаргахад тусалдаг.

Хүний нөөцийн систем

Бизнес процессыг стандартчилах: ERP систем нь бизнесийн процессуудыг стандартчилах замаар ажиллагааны зохистой байдлыг дээшлүүлдэг. Энэ нь ажиллах хэв маягийг нэгтгэх, удирдлагын хяналтыг сайжруулахад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг.

Хүний нөөцийн систем

Харилцагчийн үйлчилгээг сайжруулах: ERP системийн ашиглалт нь байгууллагын харилцагчдын мэдээллийг нэгтгэж, харилцагчийн үйлчилгээ, худалдаа, маркетингийн үйл ажиллагааг хянах, удирдахад тусалдаг.

Хүний нөөцийн систем

Хөрөнгө оруулалтын үр ашигтай байдлыг нэмэгдүүлэх: ERP систем нь хөрөнгө оруулалтын хугацаа болон зардлыг хянаж, байгууллагын нийт үр ашигтай байдлыг сайжруулдаг. Тиймээс, ERP систем нь мэдээллийн зохицуулалт, процессын стандартчилах, шийдвэр гаргах чадварыг дээшлүүлж, нийт байгууллагын үр ашигтай байдлыг нэмэгдүүлдэг чухал хэрэгсэл болдог.

Байгууллагын мэдээллийн систем

Workzone.mn компани нь Монгол байгууллага, компаниудад ERP системийг амжилттай нэвтрүүлж, байгууллагын дотоод бүртгэл, бизнесийн төлөвлөгөө, байгууллагын дотоод үйл ажиллагаа, алсын хараа, худалдаа үйлдвэрлэл, хүний нөөц, санхүү, тайлан, үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамж, ажлын анализ зэрэг олон төрлийн үйлчилгээг нэг дор шийдвэрлэж байна.

ERP SYSTEM 🚀

Дижитал бүртгэлийн систем – Компанидаа цахим технологи нэвтрүүлэх үү?

  • Санхүү
  • Хүний нөөц
  • Маркетинг
  • Тайлан

CRM (Customer Relationship Management) систем

CRM (Customer Relationship Management) систем нь байгууллагын харилцагчийн харилцааг удирдах, анализ хийх болон сайжруулахад чиглэсэн цахим систем юм. Энэ нь байгууллагад харилцагчдын талаарх мэдээллийг цогцлооход туслах зорилготой байдаг бөгөөд олон талаараа ERP системтэй төстэй хэв шижтэй систем юм.

Программыг хэрхэн сонгох вэ?

ERP систем нь байгууллагын дотоод бүртгэж, мэдээлэл рүү чиглэгдсэн байдаг бол  CRM (Customer Relationship Management) систем нь илүү үйлчлүүлэгч рүү чиглэсэн байдгаараа бага зэрэг ялгаатай байдаг.

Холбоотой нийтлэл


Шэйр хийж түгээх