Цахим санхүүгийн тайлангийн систем

ЦАХИМ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН СИСТЕМ

|
Шэйр хийж түгээх

ЦАХИМ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН СИСТЕМ

Цахим санхүүгийн тайлангийн систем нь аливаа байгууллагын санхүүгийн мэдээллийг автоматжуулах, хадгалах, удирдах, тайлан бүртгэх зэргийг агуулдаг программ хангамж юм. Ер нь байгууллагын санхүү бол мэдээллийг боловсруулах, холбох, удирдах, хадгалах, төлөвлөх, аудит хийх зэргээр ажилладаг.

Энэ нь байгууллагыг бодитой, аюулгүйгээр үйл ажиллагаагаа бүрэн хангах, мэдээлэл холбоо, боловсруулалтыг тогтмол хэрэгжүүлэхэд тусалдаг.

ERP SYSTEM 🚀

Дижитал бүртгэлийн систем – Компанидаа цахим технологи нэвтрүүлэх үү?

 • Санхүү
 • Хүний нөөц
 • Маркетинг
 • Тайлан

Санхүүгийн тайлангийн систем нь байгууллагын аливаа үйл ажиллагаанд үр дүнг тайлан хэлбэрээр үзүүлж, анализ хийж, түүндээ үндэслэн хэтийн төлөвийг хэрэгжүүлэхэд зориулагдсан байдаг. Ингэснээр энэ нь байгууллагын менежментийг тодорхойлж, бизнес хөгжил, төлөвлөлт, захиалга, үйл ажиллагааны үр дүн зэрэгт , анализ хийж, удирдлага болон ажилтнуудын үр дүнг тодорхойлж, цаашдын алсын хараа, зорилго төлөвлөгөөг зөв хэрэгжүүлэхэд тусалдаг.  

Тэгэхээр цахим санхүүгийн тайлангийн систем нь дээрх байгууллагуудын үйл ажиллагааны санхүүгийн ажлуудыг автоматжуулах, санхүүжилт, харилцаа, захиалга, борлуулалт, орлого, зардал, цалингийн гэх мэт бүхий л мэдээллийг тайлагнах үүргийг гүйцэтгэж байгаа юм.

Цахим систем бол мэдээллийг илүү амархан болгож- ажил, цаг, мөнгийг хэмнэх нэгэн том хүчин зүйл. Тиймээс байгууллагын салбар, нэгж, хэлтэс бүрийн санхүүгийн төлөвлөлтийг хийж эдгээр төлөвлөгөөнд үндэслэн санхүүгийн тайлан мэдээллийг автоматжуулах, борлуулалтын үр дүн, ашиг орлогын мэдээлэл зэргийг тайлагнахад амархан байх болно.

Тэгэхээр цахимаар санхүүгийн тайланг цуглуулах нь байгууллагыг үйл ажиллагааны хувьд аюулгүй, эрсдэлгүй удирдах боломжийг брдүүлдэг.

Байгууллагын цахим санхүүгийн тайлангийн системд ERP системийн гүйцэтгэх үүрэг маш их.

ERP нь цахим санхүүгийн тайлангийн системд ямар үүрэг гүйцэтгэх боломжтой вэ?

 • Байгууллагын үйл ажиллагааны санхүүтэй холбоотой ажлуудыг нэгтгэх
 • Бүтээгдэхүүний мэдээллийг үзүүлэх
 • Бүтээгдэхүүний захиалга
 • Борлуулалт
 • Орлогын тайлан
 • Зарлагын тайлан
 • Татвар гэх зэрэг хэрэгтэй бүхий  л мэдээллийг хамгийн чухал нэгжүүдэд нэгтгэдэг систем юм. Энэ нь байгууллагын үйл ажиллагааг нэг системд оруулах, зохион байгуулалтыг сайжруулах, байгууллагын хөгжлийг илүү хурдасгах маш том давуу талтай.

ERP систем бол байгууллагын бүх үйл ажиллагааг нэг дороос удирдах, бүртгэл, борлуулалт, үйлчилгээ, үйл ажиллагааны бүх хэсэгтэй холбоотой мэдээллийн систем юм.

ERP SYSTEM 🚀

Дижитал бүртгэлийн систем – Компанидаа цахим технологи нэвтрүүлэх үү?

 • Санхүү
 • Хүний нөөц
 • Маркетинг
 • Тайлан

ERP систем нь хэрэглэгч, үйлчлүүлэгчийн мэдээлэл, борлуулалтын болон захиалга, үзүүлсэн үйлчилгээ, үйл ажиллагааны үр дүн зэргийг цуглуулж, удирдах, төлөвлөх, тайлан үзүүлэхэд хэрэглэгддэг. ERP системийг бизнесийн болон төрийн үйлчилгээний бүх үйл ажиллагаанд ашиглах боломжтой. Хэрвээ цахим санхүүгийн системд ERP системийг ашиглахгүй бол мэдээллүүдийг автоматжуулах боломжгүй гэсэн үг.

Мөн байгууллагын санхүүгийн гол үйл ажиллагаа үйлчлүүлэгч, хэрэглэгчтэй шууд холбоотой.

ERP системээр хэрэглэгчийн мэдээллийг хадгалах, захиалга авах, захиалга баталгаажуулах, борлуулалтын дүн гээд бүхий л мэдээллийг хадгалдаг учраас таны байгууллагын санхүүд энэхүү ERP систем байхгүй бол эдгээр автомат үйлдлийн системүүд байхгүй байх юм.

Байгууллага санхүүгээ цахимаар буюу ERP системээр хөтлөх нь аюулгүй, эрсдэлгүй, тогтвортой, үйл ажиллагааны процессыг нэгтгэх, мэдээллийг нэг дороос шинэчлэх, цуглуулахад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг.

ERP SYSTEM 🚀

Дижитал бүртгэлийн систем – Компанидаа цахим технологи нэвтрүүлэх үү?

 • Санхүү
 • Хүний нөөц
 • Маркетинг
 • Тайлан

Байгууллага, аж ахуй болгон  үйл ажиллагаа, хэмжээгээрээ харилцан адилгүй бөгөөд томоохон групп компаниуд цахим санхүүгийн системийг илүү боловсронуй түвшинд буюу ERP системийг нэвтрүүлэн ажиллах нэн шаардлагатай.

Харин багаас дунд руу дэвшиж байгаа болон, компаниа илүү томруулж, үйл ажиллагааны цар хүрээгээ тэлэх сонирхолтой байгууллагуудын хамгийн түрүүнд хийх ёстой алхам бол үйл ажиллагаандаа ERP системийг нэвтрүүлэх юм.  

Холбоотой нийтлэл

ERP систем гэдэг нь

Байгууллагын ERP систем яагаад чухал вэ?


Шэйр хийж түгээх