Бүтээгдэхүүн захиалга авна. Хүнс хүргэлт хийгдэнэ. Утас 86100157